Etikettarkiv: niklas angmyr

Social Media Club Göteborg med i Huffington Post

Nyhet!

På säsongsstartens träff i augusti diskuterade vi digital stress på ett fullsatt E HIVE under ledning av moderatorn Niklas Angmyr.

Sofie Sandell, föreläsare och författare om sociala medier samt skribent i Huffington Post, medverkade i diskussionerna och  skrev därefter en artikel om kopplingen mellan ledarskap och digital stress. Artikeln har blivit mycket uppskattad och spridits i många kanaler. Extra roligt var att Arianna Huffington twittrade ut artikeln till sina fler än två miljoner följare. 🙂

Läs artikeln här:

What Is the Connection Between Leadership and Digital Stress? i Huffington Post.

Foto: Sina Farhat

2015/8 Digital stress

Augusti 2015

Tema: Digital stress

Moderator: Niklas Angmyr @Niklas_Angmyr på Twitter höll temat på Social Media Club Göteborgs 67:e träff! Niklas är Business & Change Developer Digital Collaboration.

Presentation av temat

Deltagarnas sammanfattningar

Deltagarnas sammanfattande ord efter gruppdiskussionerna.

Övergripande tema

Digital stress.

Privatliv såväl som arbetsliv blir alltmer digitaliserat. Informationsflödet bara sväller och sväller. Det digitala informationsflödet är stort, snabbt och infon har en allt kortare ”bäst-före-datum”. Flödet slukar uppmärksamhet
och konsumerar oss1. Våra liv påverkas på gott och ont.

Många säger sig uppleva digital stress. Palorials definition av digital stress är att den nödvändiga balansen mellan uppmärksamhet och icke-uppmärksamhet är
hotad på grund av ett omåttligt digitalt informationsflöde som drar till sig och kräver uppmärksamhet dygnet runt överallt.

Diskussionsfrågor

1. Vad är digital stress för er i gruppen? Är digital stress olika saker i privatlivet respektive arbetslivet?

Den händer att arbetsgivare vill motverka (digital) stress genom att t ex erbjuda mindfull- ness eller utbildning som GTD (getting things done) eller ha strategier för ”zero-inbox”.

2. Vilka individuella och organisatoriska strategier kan motverka digital stress i arbetslivet?

Det gränslösa arbetslivet, uppkoppling överallt hela tiden, innebär att många arbetstagare kollar mejl, uppdatering, notifieringar utanför ordinarie arbetstid och arbetsplats. I Tyskland finns lagstiftning om när chefer inte får skicka mejl till medarbetare.

3. Vilka politiska beslut bör tas för att främja digitalt välbefinnande i samhället?

Studier visar att man kollar sin mobil cirka 150 gånger per dag. En del kollar flödet även under natten för att inte missa något. Sömnen blir förstås lidande. Upplevelsen av information/interaction/input/device/software/app/channel overload finns hos många.

4. Vilka strategier och metoder rekommenderar gruppen för att man som privatperson kan
undvika att bli digitalt stressad?

Vi har alla våra favoritappar och program som gör vardagen lättare och ev också mindre digitalt stressad.

5. Hur ska appar och webbaserade applikationer motverka digital stress? Ge gärna tips på
verktyg som främjar digitalt välbefinnande och motverkar digital stress?

Läs mer om månadens tema

Digital stress – intryck och reflektion från #smcgbg 20150828 på Palorial av Niklas Angmyr.

What Is the Connection Between Leadership and Digital Stress? i Huffington Post av Sofie Sandell.

Sofia Bengtsson och Jenny Eklund skrev en krönika och spelade in ett podcastavsnitt efter att de medverkade i diskussionerna. Läs krönikan här. Lyssna på podcasten här:

Det är inte så dumt att bli gammal, program på SVT Play.

Den som bara har tid för möten blir dum i GöteborgsPosten om värdet av reflektion i arbetslivet.

Hårt jobb att arbeta mindre i SvD om att välja ett annat arbetsliv.

Michael Sillion tipsade om:
– Jane McGonigal on Getting More Done with Less Stress and The Health Benefits of Gaming hos Tim Ferriss.
– Nir Eyal | Hooked on Technology, läs mer och lyssna på podcasten här.

Koppla ned och koppla av så blir du smartare på jobbet i Computer Sweden av Katarina Gospic, hjärnforskare.

Betydelsen av en digital företagskultur på  Social and Share av Laila Vestlie.

Niklas fångade upp en Netflix-policy som passar in på gott digital beteende (och brist på sådan kan leda till digital stress).

– ”…at Netflix the rule is ”don’t say anything online you wouldn’t say in person”.
Uppfiskat i en lång intressant artikel om feedback och utvärderingsverktyg. Läs hela texten här.

Kalle Blomqvist tipsade om tjänsten Unroll.me  som man kopplar till sin mail för att hantera sina nyhetsbrev.

Jonas Svensson tipsade om appen Stress i Beteendekollen. Jonas säger att TWOACT Stress som appen heter är utvecklad som ett terapisamtal där en person kan kartlägga sitt beteende, få info och råd och tips samt arbeta och följa sin förändring i dagbok.

Robert Nordman tipsade om studien Ständigt uppkopplad : En studie om mobilt Internet och dess användning (2008).

Resultat av Niklas undersökning

På träffen fick de deltagare som önskade delta i en undersökning  om digital stress. Niklas Angmyr kommer att återkomma med resultats av samma frågor till en panel med tusentals ledare i arbetslivet i Sverige.

Resultaten i kortform:
– Förväntade störningsmoment som tex ljudsignaler får många svar. Men även informationsflödet i sig är stressande. Att hitta info är inte stressande.
– Digital stress i arbetet tycks vara ett relativt mindre problem jämfört med privatlivet.
– De allra flesta av de svarande har berörts av digital stress självt och eller med närstående. Endast 4 av 28 är inte drabbade på något sätt. Digital stress tycks vara vanligt.
– Relativt många har gjort specifika insatser mot digital stress.
– Många tror att digital stress kommer att öka till viss del på den egna arbetsplatsen.
– Många tror att digital stress kommer att öka till viss del eller markant i samhället.

Ta del av resultatet av enkäten om digital stress här (pdf).

Tack!

Tack alla ni 50-60 engagerade deltagare som deltog på säsongsstarten med er kunskap samt köpte mat med Silen Order-appen på vårt ställe E HIVE.

Foto: Sina Farhat
Film: Janne Gustafsson

2013/1 Lärande organisationer genom sociala medier

SMC Gbg januari Sina Farhat MG

Januari 2013.

Moderator Niklas Angmyr. Twittra med Niklas på @niklas_angmyr

Tema: Lärande organisationer genom sociala medier.

Övergripande frågeställning:

Hur kan sociala medier nyttjas för att bygga lärande organisationer?

Diskussionsfrågan av Tomas:

Den enkla definitionen av en lärande organisation är en organisation där medarbetare sinsemellan delar med sig av och diskuterar jobbrelaterade kunskaper och erfarenheter.
Syftet är att lösa olika arbetsuppgifter snabbare, effektivare och bättre. Det är ofta i en typisk verksamhet, svårt att få vissa fundamentala frågor besvarade, 1) ”Har vi gjort detta förr?”/”Kan vi detta?”, och om ja, 2) ”Vem kan jag fråga?”. Och när dessa frågor inte blir besvarade så har verksamheten inte lärt.

Scenarios att diskutera:

1. Lärande många till många – organisering och ledarskap.
2. Bidragande och synlighet – hur och vad händer?
3. Du bestämmer! Skapa morgondagens lärande organisation. Verktyg?
4. Kunskaps- och kompetensinhämtning i informationsflöde och autonomi.
5. Lärande information när jag behöver – hur?

Filmat:

Gruppernas filmade sammanfattningar på Bambuser.

Bonusmaterial från månadens moderator Niklas Angmyr:

Inför träffen: Storyboard – arbetsbaserat lärande många – till – många. Resultat genom arbetsbaserat lärande.

Material till diskussionerna: Material och scenarios inför fredagens smcgbg.

Tack efter träffen: Klokheter från #smcgbg om lärande organisationer genom sociala medier.

Bloggat av deltagarna:

Social Media Club Göteborg i Dimensioner av mode av Maria von Wachenfeldt & Anna-Maria Ivfeldt med Helena Viberg.

#Blogg100 dag 3, #SMCGBG-Dag i SelanderArt av Hans Selander.

Google+ Hangout:

Vi, med Daniel Karlsson och Anne Kekki vid spakarna, fortsätter att testa Google+ Hangout för att erbjuda en möjlighet att delta i diskussionsträffen även för de som inte kan vara på plats i Göteborg. Se deras bilder här.

Mer att läsa: 

Spela ”World of Warcraft” – och bli stekhet på arbetsmarknaden i Aftonbladet.

Tips av Bert-Ola Bergstrand: Under de senaste veckorna har ett konsortium lett av Copenhagen business school utvecklat en modell för utveckling av Social Innovation, Digital Teknologi, Art, mm där organisatoriskt lärande ingår som en viktig faktor.

Moderatorns bonustips på läsvärda bloggar:

Henrik Svensson 
Charles Jennings
Etienne and Beverly Wenger-Trayner
Harold Jarche 
Jane Hart 
Internet Time
Roger Schank 
Stephen Downes & Downes  – skriver mycket om MOOCs
Uncollege

Carl Blomberg 
Oscar Berg 
Patrik Bergman

Heli Nurmi 
Ignatia Inge de Waard 
Janet Clarey skriver tillsammans med Mark Vickers på Bersin by Deloittes blog Learning On The Leading Edge.
Laura Overton på Towards Maturity.

Tack!

Tack alla drygt 60 deltagare som bidrog till diskussionen.

Vi fortsätter att sprida inbjudan till diskussionsträffen genom många olika kanaler för att nå intresserade deltagare  utanför vår egen bubbla. Ett exempel är att annonsera på anslagstavlan hos ADA Sweden.

Nu har blogginläggen dela vidare-knappar så att du har enklare att dela vidare inläggen i sociala medier.

Foto: Sina Farhat