Etikettarkiv: karin ahlin

2014/3 Öppnare digitala Göteborg

Mars 2014

Moderator: Steve Cook @23gears och Karin Ahlin @karinahlin, med på distans, i Westcoast Big Apps på Twitter.

Tema: Öppna digitala Göteborg

Övergripande frågeställning:

I det nya digitala samhället ger kommunikationen med hjälp av digital information flera olika fördelar. Exempelvis att jag kan hålla kontakt med många fler människor, mitt nätverk blir mycket större än tidigare.

Andra fördelar är att alla kan påverka på ett helt annat sätt än tidigare, gräsrotsrörelser blir viktigare och vi kan få kunskap tillgängligt snabbt och lätt.

I många andra länder används digital information i andra branscher än vi är vana vid. I England ställer de som har makten krav på öppenhet med hjälp av digital information.

Diskussionsfrågor:

1. Hur kan vi göra Göteborg till ett öppnare samhälle för oss alla med hjälp av digitala tjänster?

2. Vilka digitala tjänster använder du och vilka saknar du?

3. Ett exempel på en digital tjänst som orsakade individer skada är Lexbase. Finns det fler exempel på när öppenhet skadar individer och samhället?

4. Hur kan vi påverka de styrande i Göteborg att bli mer öppna med den digitala informationen som finns tillgänglig?

Filmat: 

Gruppens samlade klokheter filmades med Bambuser.

Bloggat och delat av deltagarna:

Moderatorerna Steve Cook och Karin Ahlin på Westcoast Big Apps bloggar med sammanfattande svar från grupperna om det öppnare digitala Göteborg.
Sajten Nätverk& Kreativa mötesplatser i Göteborg av Andreas Larsson.
Föreläsning om hackathon och innovationstävlingar av Steve Cook på Stendahls.
Compare and Share med Global Sharing Day 1 juni, tips av Bert-Ola Bergstrand.
Rapporten om Göteborg av Kenny Genborg.
Läs mer om öppen data på Open Data Institute här.

Tack!

Tack till er drygt 60 engagerade deltagare som deltog.

Foto: Sina Farhat

2013/9 Intresse för innovation av digitala tjänster

September 2013

Moderator: Karin Ahlin och Steve Cook @karinahlin och @23gears på Twitter

Tema: Hur skapar man intresse för innovation via webben?

Övergripande frågeställning:

Karin och Steve driver innovationstävlingen West Coast Big Apps som pågår nu i höst. De vill dela med sig av sina erfarenheter och diskutera olika sätt att väcka och behålla intresse för nyskapande via webben.

Vi vill att innovationstakten ska öka och det vi har riktat in oss på är innovationer som görs med hjälp av digitala tjänster. Det som vi ser som ett framgångsrikt sätt att göra det är via hackathon – t ex Turisthacket där syftet var att ta fram nästa generations mobila tjänster.

Frågor att diskutera:

1. Hur kan samhället få fram fler användbara digitala tjänster – förutom hackathon?

2. En stor del i att ta fram nya digitala tjänster är att det finns tillgänglig information ( t ex öppna datakällor) – inom vilket område vill ni ha mer information och/eller digitala tjänster?

3. Vilka effekter kan samhället få av fler digitala tjänster? Samhället kan både vara det stora generella samhället som vi alla är en del av och också du som en enskild individ.

4. Hur kan våra sociala media kanaler bidra till att det kommer fram fler digitala tjänster? Och vice versa, d v s att de digitala tjänsterna kan göra så att fler använder sociala media.

5. Hur kan samhället hjälpa företag att skapa fler digitala tjänster som vi medborgare kan använda?

Länkar:

Den innovationstävlingen Karin och Steve driver heter West Coast Big Apps och de bloggar i Big Appsbloggen.

Filmat: 

Gruppens samlade klokheter filmades med Bambuser.

Bloggat av deltagarna:

 

Mer att läsa i ämnet:

Ylva Vitorovic bloggar om hacktahonet Turisthack som arrangerades i Göteborg 2012.

Bert-Ola Bergstrand tipsar:

  • Ett historiskt steg som kommer underlätta för investeringar i data och innovation
  • Kan vara en bra fråga när man diskuterar web och innovation: What we mean when we talk about Open.
  • Social Innovation Camp Asia har till syfte att i förena Tech sektorns entreprenörer med de utmaningar städerna befinner sig i. Och det är gigantiska utmaningar som innebär nya affärsmöjligheter framöver inom området som sanitet, hälsa, miljö mm. Man bygger intresse genom att genomföra 8 ”regionala event” (Bangkok, Hongkong, Seoul, Tokyo mm) för att sedan hålla en gemensam final i Singapore i början på december.
  • På årets CSR Forum den 25 novmeber kommer det vara ett stort fokus på byggande av Innovationssystem som understödjer ett Hållbart företagande genom Digital Media.
  • Social Innovation Camp Seoul. Den 4-6 oktober arrangerar vi en dockin genom webben mot Hackers och urbana innovatörer i Seoul. Under deras två dagars workshop med att jobba med tech lösningar på Urbana utmaningar så öppnar vi (Living Bridges Planet) en yta via webben och något enklare crowd verktyg att boosta ideer och kunskap. Om intresserad kring global Hållbar samhällutveckling via webben kontakta mig.

Tack!

Tack till er cirka 50 engagerade deltagare som deltog.

Foto: Anne Kekki