Etikettarkiv: Google+

2015/10 Göteborgs stads utbyggnad av e-samhället

Oktober 2015

Tema: Göteborgs stads utbyggnad av e-samhället.

Moderator: Ronald Caous @ronaldcaous och Maria Soner @sonermaria på Twitter höll temat på Social Media Club Göteborgs 69:e träff! Ronald arbetar som projektledare och Maria som kommunikationsstrateg i arbetet med det Digitala Göteborg det vill säga e-samhället i Göteborgs stad. Följ @gbgesam #gbgesam på Twitter.

Presentation av temat

Deltagarnas sammanfattningar

Deltagarnas sammanfattande ord efter gruppdiskussionerna.

Övergripande tema

Göteborgs stads digitala service ska vara så öppen, enkel och effektiv att den är det naturliga förstahandsvalet.

Arbetet med digitalisering för att utveckla stadens verksamheter pågår för fullt. Syftet är att förbättra servicen och ge en enklare vardag för de som bor, besöker och driver företag i Göteborg.

– Inom Göteborgs Stad har digitaliseringen engagerat många och man tycker att det är angeläget. Sedan kommunfullmäktige i beslut tilldelat pengar har 16 aktiviteter dragit igång. Flera är i startgroparna och det kommer att göra skillnad, säger Ronald Caous som leder projektet.

Diskussionsfrågor

1. Hur kan Göteborgs Stad säkerställa ett inkluderande e-samhälle? (Hur ska vi arbeta för att tex öka valdeltagandet?)

2. Politiken har prioriterat äldre, utbildning och åtgärder som stärker demokratin.
– Vad har de missat? (Vilka frågor är viktiga i Göteborgssamhället?)

3. Projektet Göteborgs Stads e-samhälle ska skynda på digitaliseringen.
– Vilka metoder är mest effektiva?

4. Inom vilka områden får digitaliseringen störst genomslag?

5. Hur ska staden agera för att väcka intresse och vilja till medskapande i arbetet med e-samhället?

Läs mer om månadens tema

Läs mer om utvecklingsarbetet på det Digitala Göteborg. Kommunicera med dem på:
– Twitter @gbgesam #gbgesam
– Facebook Göteborgs stad

E-samhället på Social Media Club Göteborg.

Manchester.gov.uk 

Appen för parkering. (kommer)

Nordic Open Data Week.

Se fler bilder av Sina Farhat från träffen.

Tack!

Tack alla ni 40-tal engagerade deltagare som deltog med er kunskap samt köpte mat med Silent Order-appen på vårt ställe E HIVE.

Foto: Sina Farhat
Film: Janne Gustafsson

2014/4 Att arbeta med sociala medier

April 2014

Träff nr 50! Vi firade med hurrarop och smaskiga tårtor som Incontro bjöd på dagens höjdpunkt till ära!

Moderator: Mats Karlsson @Mats_K_2001 på Twitter.

Tema: Att arbeta med sociala medier.

Övergripande frågeställning:

Nu är det dags att prata om oss som använder sociala medier i arbetet. Om vilka vi är och vad har vi för utbildningar och arbetslivsbakgrund som gör att vi vill arbeta med sociala medier.

Diskussionsfrågor:

1. Vilka utbildningar passar för att arbeta med sociala medier?

2. Vad behöver man ha med sig för kunskap för att lyckas yrkesmässigt med sociala medier?

3. Vilka arbetslivserfarenheter från andra yrken eller branscher passar för att arbeta med sociala medier?

4. Finns det personlighetstyper som hjälper eller stjälper i arbetet med sociala medier?

5. Vem är en social media guru?

Filmat: 

Gruppens samlade klokheter filmades med Bambuser.

Sammanfattande noteringar från filmen av moderator Mats Karlsson:

Frågeställningarna denna gång handlade om hur vi och de övriga som arbetar med sociala medier har för bakgrund, hur är vi m.m. Diskussionerna var intensiva och argumenten haglade som en regnig aprildag i Göteborg bland de olika grupperna. Då de närvarande var allt ifrån ärrade veteraner till förstagångsbesökare närvarande blev det både intressanta och spridda inlägg och argument om de olika frågeställningarna.

1. Vilka utbildningar passar för att arbeta med Sociala medier?

– Alla var överens om att det krävs utbildning för att arbeta med Sociala medier och att i princip passar alla. De flesta tyckte att någon form av utbildning inom marknadsföring, språk, teknik, försäljning och kommunikation är att föredra.

2. Vad behöver man ha med sig för kunskap för att lyckas yrkesmässigt med Sociala medier?

– En av de viktigare kunskaperna man kan ha är branschkunskap inom den bransch man vill arbeta, att kunna skriva för webben och specifik kanal är annan viktig kunskap.

3. Vilka arbetslivserfarenheter från andra yrken eller branscher passar för att arbete med Sociala medier?

– Det var väldigt liten diskussion om denna fråga.

4. Finns det personlighetstyper som hjälper eller stjälper i arbete med Sociala medier?

– Att personlighetstyper har betydelse var alla rörande överens om och att det har stor betydelse för att lyckas på Sociala medier. En person ska vara kommunikativ, öppen, serviceinriktad, tolerant och våga vara privat, då hjälper man arbete med Sociala medier. Om man i chefsställning inte är detta utan har svårt att kommunicera, är sluten och impulsiv samt tror inte på Sociala medier gör man mer skada är nytta.

5. Vem är en Sociala media guru?

Här blev det rätt livliga diskussioner om allt från vad en guru är till konkreta namn och vad som kännetecknar en guru. En definition av Sociala media guru är de som konkret har lyckats på Sociala medier som t ex Camilla Läckberg, Carl Bildt, PewDiePie och Blondinbella. En annan grupp av guru är vi som är på Social Media Club Göteborg då vi är grymma på Sociala medier. Andra gurus är Chris Brogan, våran egen Maria Gustafsson, Jason Silva och Amber Mac.

Bloggat och delat av deltagarna:

Grattis Social Media Club och grattis alla som är med av Kerstin Söderberg.
Blogg100 om SMC GBG #50
av Hasse Selander.

Tack!

Tack till er drygt 50 engagerade deltagare som deltog.

Foto: Sina Farhat

2014/3 Öppnare digitala Göteborg

Mars 2014

Moderator: Steve Cook @23gears och Karin Ahlin @karinahlin, med på distans, i Westcoast Big Apps på Twitter.

Tema: Öppna digitala Göteborg

Övergripande frågeställning:

I det nya digitala samhället ger kommunikationen med hjälp av digital information flera olika fördelar. Exempelvis att jag kan hålla kontakt med många fler människor, mitt nätverk blir mycket större än tidigare.

Andra fördelar är att alla kan påverka på ett helt annat sätt än tidigare, gräsrotsrörelser blir viktigare och vi kan få kunskap tillgängligt snabbt och lätt.

I många andra länder används digital information i andra branscher än vi är vana vid. I England ställer de som har makten krav på öppenhet med hjälp av digital information.

Diskussionsfrågor:

1. Hur kan vi göra Göteborg till ett öppnare samhälle för oss alla med hjälp av digitala tjänster?

2. Vilka digitala tjänster använder du och vilka saknar du?

3. Ett exempel på en digital tjänst som orsakade individer skada är Lexbase. Finns det fler exempel på när öppenhet skadar individer och samhället?

4. Hur kan vi påverka de styrande i Göteborg att bli mer öppna med den digitala informationen som finns tillgänglig?

Filmat: 

Gruppens samlade klokheter filmades med Bambuser.

Bloggat och delat av deltagarna:

Moderatorerna Steve Cook och Karin Ahlin på Westcoast Big Apps bloggar med sammanfattande svar från grupperna om det öppnare digitala Göteborg.
Sajten Nätverk& Kreativa mötesplatser i Göteborg av Andreas Larsson.
Föreläsning om hackathon och innovationstävlingar av Steve Cook på Stendahls.
Compare and Share med Global Sharing Day 1 juni, tips av Bert-Ola Bergstrand.
Rapporten om Göteborg av Kenny Genborg.
Läs mer om öppen data på Open Data Institute här.

Tack!

Tack till er drygt 60 engagerade deltagare som deltog.

Foto: Sina Farhat

2014/2 Podcast av intresse och för affärer

Februari 2014

Moderator: Martin Lindeskog @lyceum på Twitter

Tema: Podcast för intresse och affärer. Vad är det och hur gör man?

Övergripande frågeställning:

Ämnet radio på nätet (poddradio, podcast, netcast, etc.) blev mycket omskrivet i gammelmedia under 2013. Det verkar som personer från traditionella medier såsom radio och TV har haft lättare att bli uppmärksammade i den nya formen av radio och TV på nätet, än de som har startat från noll. Men för att se det från den positiva sidan, så finns det enorma möjligheter för oss entusiaster av nya medier, som vill testa på podcasting!

Diskussionsfrågor:

Frågeställningar:

1. Vad kännetecknar en podcast? Vilka element tycker du skall vara med i en podcast?

2. Hur kommer man igång med att göra podcast? Vilken utrustning / verktyg behövs? Var kan man arkivera episoderna för framtiden?

3. Hur skulle du kunna ”podcasta” om ditt specialintresse eller din företagsverksamhet?

4. Ge tips på hur man bibehåller och utvecklar podcasten över tid. Hur integrerar du din podcast i dina andra sociala medier aktiviteter?

5. Vilka är dina favoritprogram?

Filmat: 

Gruppens samlade klokheter filmades med Bambuser.

Tips om podcasting från deltagarna:

Martin Lindeskogs tips: Ego Netcast Why your business should start podcasting. Gästbloggare Daniel Adetunji har skrivit en post i Duct Tape marketing om varför företag skall börja med podcasting. Föreläsningen Din radiokanal på nätet från WebCoast. Podcast om Netcast.

Kalle Blomkvists lista: Svenska IT-, Reklam- och Startup-poddar på DigiBlogMedia.

Maria Gustafsson tips för att lyssna och göra din egen podcast: Inspiration på Gott prat.

Bloggat av deltagarna:

 

Tack!

Tack till er cirka 30 engagerade deltagare som deltog och till Anna Lerneryd som tipsar om event i Göteborgsområdet i sin blogg Networking with tea.

Foto: Sina Farhat.

2013/5 Digital styling

Maj 2013.

Moderator var Linda Eriksson aka @lindapling på Twitter.

Tema: Digital styling

Övergripande frågeställning:

Vi driver trafik idag för att träffas i verkligheten. Vi vill träffas, utbyta tankar, idéer, kontakter men framför allt vill vi konvertera våra kontakter till att bli våra kunder, ambassadörer och vänner. Vi lever våra liv som vanligt i verkligheten men nu även digitalt och ibland händer det att vi har skapat olika personligheter för våra olika liv. Detta skapar problem när de digitala möter det reella. Förtroende brister då det personliga varumärket du byggt upp inte håller i den andra världen.

Alla kan idag bli en ofrivillig social media kändis. En kommentar kan spridas och lyftas upp inom ett nätverk där du verkar vilket gör dig till ” the story of the day”.
Även om du själv inte är aktiv i social media kan du hamna på ett kort, i en kommentar som läggs ut och taggas, checkas in och sprids. Då gäller det att känna att man är representativ/säker i sig själv vid alla tillfällen för att kunna stå för den publicitet man får.

Frågor att diskutera:

1. Har du träffat någon digitalt som inte visade sig vara den du trodde i verkligheten, positivt eller negativt? Behöver det digitala matcha det reella jaget?

2. Har det verkliga mötet med ett företag gjort att du tappat det förtroende du fått efter att du besökt deras webbplats eller tvärt om?

3. Spelar din profilbild roll för ditt förtroende/personliga varumärke?

a. Vilket foto passar bra för business, privat, dating, mm?
b. Ska du ha samma på alla dina profiler?

4. Tänker du igenom din personliga styling innan du går på ett event för att du vet att du kommer bli fotograferad, taggad och spridd till ett nätverk som du känner att du vill vara representativ för med det varumärke du representerar?

5. Kan ett personligt varumärke lyfta och stärka ett företags/produkts varumärke och då på vilket sätt? Behöver en organisation/företag titta över de personliga varumärken som finns inom organisationen för att hålla koll på om de matchar med företagets profil?

6. Kommer det bli viktigare eller mindre viktigt i framtiden att titta över ditt egna personliga varumärke?

Filmat: 

Gruppens samlade klokheter filmades med Bambuser.

Bloggat av deltagarna:

Mer att läsa i ämnet:

Tack!

Tack till er cirka 50 engagerade deltagare som deltog.

Foto: Anne Kekki

Vi provar Google Hangout

Reflektion våren 2013.

I juni 2012 hade vi säsongsavslutning i Social Media Club Göteborg med workshop i webbstrategi ute i Göteborgs skärgård hos Robert NordmanVrångö. Ett perfekt tillfälle för oss att göra vår första testkörning med SMC Gbg på Google + Hangout. Och här berättar Daniel Karlsson om det.

Syftet med att köra hangout på träffarna i diskussionsklubben var flera, erbjuda en möjlighet att delta även om man inte kan komma till oss, vi ville prova de nya tekniken med hangout och i den processen vara så transparenta vi kunde.

Med mottot If you get it share it – vill vi visa att vi är övertygade om att öppenhet, generositet och vänlighet är bra på så många sätt. Johannes Sundlo som är med i SMC Gbg bloggade ett tänkvärt om transparens just om att filma och twittra från möten med människor med olika vana av att delta i sociala medier.

Under hösten 2012 och våren 2013 har vi fortsatt att testa Google+ Hangout för att ge möjlighet för fler att delta i våra diskussionsträffar. Utvecklingen har visat att det kan fungera riktigt bra med flera deltagare på distans. Utmaningarna finns såklart där, både med en för samtliga inblandade ny teknisk lösning, få deltagare via hangouten och att hitta den för oss optimala setupen på plats.

Team Google+ Hangout: 

I SMC Gbg har hangouten skötts av Daniel Karlsson och Anne Kekki.

Anne Kekki har bloggat om Social Media Club Gbg, är de föregångare och Får Social Media Club Göteborg, med en grupp via G+ Hangout?

Visst får vi det att fungera på plats, genom ett samspel där vi delar upp arbetsuppgifterna jag och Daniel. Som bilder visar så står Daniel för den tekniska biten och klarar det galant med sina kompetenser gällande utrustning samt vara huvudansvarig för Hangouts programvara. / Anne Kekki.

Nu har vi testat ett tag och Daniel och Anne känner sig färdiga med att fixa med hangouten på träffarna i SMC Gbg. Daniel har även testat att köra hangout på andra event som på WebCoast och på WPbar. Så jag ställde frågan om vad de vill dela med sig om testerna. Håll tillgodo med teamets erfarenheter, klokheter och praktiska tips.

Daniel Karlsson: 

Om vi koncentrerar oss på Hangout så har jag skapat ett event med hangout-möjlighet på SMC Göteborgs plussida. Jag har även lagt ut länkar till inlägg på SMC:s plussida. Det har ju inte med hangout att göra.

Enbart plusadministratörer kan skapa event i SMC Gbg:s namn. Maria och jag i det här fallet. Vem som helst kan skapa en hangout och tagga SMC Gbg.

Fördelen med att skapa ett event och klicka i att det ska vara ett hangout-event är att man får länken till hangouten och kan sprida den i förväg.

På träffen har jag sett till att sitta nära platsen där presentationerna sker. Att vara två på plats fungerade väldigt bra. En som mest kollar teknik och en som kollar innehåll och lyssnar och deltar i online-gruppen i hangouten.

I videosammanhang vill jag betona ljudet. Jag använde en något dyrare webbkamera (men ändå ”bara” en webbkamera!) som hade bra inbyggd mikrofon. I andra sammanhang där vi spelade in hörde jag att ljudet var mer än godkänt. Detta försökte vi komma ihåg att fråga deltagarna om vid varje enskilt tillfälle. (Det var svårt att höra på plats.) Vidare undrar jag om det blir sämre ljud när ljudet på plats går via högtalare. Går det att koppla ut ljudet från Incontros system in i hangouten så skulle det vara bättre. Detta undersökte vi inte.

Vi höll på mer än ett halvår och det var bara vid ett tillfälle deltagare sa att ljudet krånglade. (Minns jag fel?) Då var det problem med den deltagarens uppkoppling. (Jo, hårddisken i min egen dator susade högt så jag blev påmind att flytta bort kameran (mikrofonen) några gånger.)

Apropå att involvera deltagare. De blev aldrig någon fullsatt hangout med åtta deltagare (tio stycken inklusive vi två på plats). När det blev ett par deltagare så kände jag att denna nya kanal inte utnyttjades alldeles helt och fullt. Vi var och nosade på gränsen men kom inte så långt att vi var ytterligare en workshop-grupp. Där då Anne kunde varit den som gick upp och presenterade gruppens diskussioner på Incontro. Lite synd kanske. De som deltog var nöjda med att hänga med vad som hände på plats och ”socialisera” lite med oss andra hangout-deltagare.

Hade vi fört ut hangout-möjligheten och länken i Fb-gruppen, via Twitter och andra kanaler ännu tydligare så är jag övertygad om att gränsen för en workshop-grupp hade passerats tidigare. Tekniskt har vi visat att det funkar.

Tips:
– Var två personer. (Ej nödvändigt, men skönt!)
– Få ut hangout-länken i andra kanaler.
– Dubbelkolla ljudet.

Nu har jag inte nämnt Hangout on Air. Det är möjligheten att spela in. Eftersom Bambuser funkar för det ändamålet koncentrerade vi oss på workshop-grupp online.

Jag tar gärna och följer via hangout om någon annan tar vid. Det kan mycket väl hända att jag håller i någon mer SMC-hangout också i framtiden, men just nu behöver jag koncentrera mig på ett nytt uppdrag jag fått.

Anne Kekki: 

Instämmer i att ljudet, får en hålla ett getöga på. Tror att ny verksamhet byggs med tålamod och genom att deltagare berättar för andra som ej kan komma att det finns hangout. Upplever att de som deltagit har fått vara med på det sätt som de själva önskat. Kul att prova och genomföra detta och hoppas verkligen att fler vågar prova.

Instämmer med Daniel att det har varit ett mycket trevlig och givande samarbete runt Hangout. Samt insikten att vi gjort något som ej är så vanligt. Vi vågade koppla tekniken som finns till verkligheten. Mycket givande och utvecklande för mig som individ. Hoppas verkligen att någon vågar prova detta med, för det är en speciell känsla att verka med nät och verklighet.

Jag kan erbjuda min tjänst till förfogande i första testet för den som vill prova att ta över stafettpinnen?

Tack!

Jag, Maria, vill nu säga ett varmt tack till Daniel Karlsson och Anne Kekki som har testat med glädje, entusiasm och en gnutta nervositet.

Bilder på Google+ av Daniel Karlsson.

Foto: Daniel Karlsson eller Anne Kekki.