smcgbg juni 2014 foto sina farhat

2014/6 Dela bilder i sociala medier

Juni 2014

Tema: Dela bilder i sociala medier. Vad gäller egentligen?

Moderator: Miriam Rauthing @miriam_rauthing på Twitter och Ola Sundberg @soundhill_foto på Twitter.

Juridisk expert var Anna Hammarén, jurist och forskare inom mediajuridik.

Övergripande tema

Att använda och dela vidare bilder i sociala medier har blivit vardagsmat för många människor världen över. Men vad gäller egentligen? Vad är okej att dela vidare och vad ska vi tänka på?

Introduktion till dagens tema

Först en introduktion till dagens tema, med frågan om vad som egentligen gäller när vi delar bilder i sociala medier. Efter att Maria Gustafsson har hälsat välkomna berättar Miriam Rauthing om sin intresse för dagens tema med bland annat sitt deltagande i avslöjandet av fotografen Terje Hellesö som gav upphov till uttrycket ”terjade foton”.  Avslutningsvis berättar Anna Hammarén om den juridiska bakgrunden kring att dela foton i sociala medier.

Diskussionsfrågor

Deltagarna uppmuntrades ge egna förslag på varje fråga.

1. Vilka villkor tror du gäller för att få använda bilder från internet på din hemsida/blogg?

2. Vad har du för möjligheter att skydda dina bilder?

3. Kan du få ersättning för dina stulna bilder?

4. På vilka nya sätt skulle du kunna få ersättning för dina bilder nu när du inte längre kan kontrollera bildernas spridning.

Deltagarnas sammanfattningar

Deltagarnas sammanfattande ord efter gruppdiskussionerna.

Läs mer om månadens tema

Tankar om upphovsrätten

Miriam Rauthing bloggade om upphovsrätten inför träffen. Läs inläggen här:

Läs mer om att fotografera och dela bilder av konstverk utomhus.
Skolverket, BUS, Notisum.

En juridisk tolkning av reglerna

Kommentar av Håkan Sjöström, advokat och partner på Gozzo Advokater i Göteborg som deltog i diskussionerna.

Foto av konstverk i det offentliga rummet på nätet, det är frågan.

Som alltid ställer ny teknik och nya beteenden regelsystemen på prov. Upphovsrätten har utsatts för prövningar genom internet och digitaliseringen. EU (Unionen) har genom sitt regelverk och sin domstol försökt lösa olika intressen och harmonisera lagstiftningen. Med utgångspunkt i denna utveckling och efter konstanta utmaningar i debatten och processer har upphovsrätten inte bara en stark legal position utan också ett ökande kommersiellt värde.

Det var ngn som tog upp frågan om varför det inte skulle vara tillåtet att lägga ut foto av konstverk på nätet, dvs digitalt. Det har visat sig att svaret inte är givet; i vart fall råder olika uppfattningar. En bra utgångspunkt är att utgå från lagtexten.

Saken gäller således om det är tillåtet att på nätet sprida foto av konstverk med utgångspunkt i formuleringen att det är tillåtet med avbildning av konstverk stadigvarande placerade på eller vid allmän plats.

Konstverk får, oberoende av det upphovsrättsliga skyddet, avbildas om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus enligt 24 § första stycket 1, upphovsrättslagen, URL; enligt ordalydelsen således endast rätt att avbilda. Med avbilda avses reproduktion i planet, t.ex. att måla, teckna eller fotografera av föremålet. Däremot omfattas inte reproduktion genom att skapa en skulptur eller ett nytt byggnadsverk, dvs framställning av verket i tredimensionell form. Henry Olsson har i den ledande kommentaren till upphovsrättslagen ansett att begreppet avbilda inte kan anses omfatta att en bild läggs ut på nätet. Att lägga ut ett fotografi av ett på allmän plats ”stadigvarande konstverk” på nätet innebär nämligen tekniskt en exemplarframställning och spridning till allmänheten och sådant förfogande skulle i så fall kräva tillstånd av upphovsmannen. Men det finns andra som har en annan uppfattning, bl a docent Daniel Westman vid Stockholms universitet som anser att upphovsrättslagen tillåter att bilder överförs till allmänheten genom nätet. Denna uppfattning har fog för sig, särskilt för den nätanvändning som inte är kommersiell, men har inte bekräftats i praxis genom domstol. Därför och tillsvidare så finns anledning att vara försiktig.

Om upphovsrätt och yttrandefrihet

– Dagens bilder blir allt oftare en dokumentation av något som hänt, en person eller en sak – snarare än ett konstnärligt verk. Men skyddet är detsamma för båda typerna av bild, en knapptryckning på kameran innebär alltså ett minst femtioårigt skydd, säger Anna Hammarén som är jurist och forskare vid Högskolan Väst.

Anna Hammarén ifrågasätter lagstiftningen som hon menar kan komma i konflikt med yttrandefrihetsintressen. Syftet med hennes forskningsprojekt är att göra en kritisk granskning av balansen mellan det upphovsrättsliga skyddet för bilder och yttrandefriheten. Och att föreslå förändringar för att anpassa lagstiftningen till dagens digitaliserade samhälle.

Ur pressmeddelandet Är upphovsrätten för bilder för stark?  Anna Hammarén, Mediajuridik, Högskolan Väst.

Om gråzonen med rättigheter

Kommentar av jurist Alexander Kandiloros.

Här är ett rykande färskt case som handlade om just bildanvändning på blogg utan tillstånd från upphovsmanne utöver Creative Commons-märkning på bild. Tvister kan alltså uppstå ändå, CC-märkning eller ej. Särskilt i gråzonen mellan vad som är kommersiellt syfte och inte.
Läs om caset med Genusfotografen.
Läs om domen här.

Ur fotografens vardag

Kommentar av fotograf Ola Sundberg.

Vad kan man göra om någon använder din bild olovligt? Ett exempel från min egen verksamhet är när jag kom på en artist som köpt bilder av mig med att använda fler bilder än de hon köpt, utan att ange fotograf, och med bortklippta vattenmärken.

I vanliga fall där det kan röra sig om ett missförstånd så brukar jag vänligt be dem om att antingen ta bort bilden eller köpa den, men i detta fallet var det ett uppenbart avsiktligt missbruk. Jag hade kommit på denna person med att använda mina bilder olovligt förr, och vi hade ett avtal som styrde bildbruket. Därför skickade jag helt enkelt en faktura baserad på SFF:s riktlinjer. (SFF = Svenska Fotografers Förbund).

Hon gick inte med på det, och det var inte värt besväret för mig att dra det till rättegång, så det förhandlades fram en lägre summa vi båda kunde acceptera. Hade jag dragit det ursprungliga kravet till rätten hade jag med all säkerhet vunnit, men stått med extra kostnader och inte minst förlorad tid och en massa onödig stress.

En bildskatt släpps lös

Miriam tipsar också om att The Metropolitan Museum of Art släpper 400 000 bilder online för icke-kommersiellt bruk.

Vi delar en halv miljon foton varje dag

Idéer och inspiration om bilddelning och visuellt innehåll i Content Marketing Instutites blogg.

Tack!

Tack alla deltagare för en intensiv, konstruktiv och ovanlig diskussionsträff där flera deltagare uttryckte att de hade fler frågor efter träffen än före.

Foto: Sina Farhat

En reaktion på ”2014/6 Dela bilder i sociala medier”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Människa eller maskin? Identifiera dig, så hjälper du till att minska antalet spamkommentarer i bloggen. Tack! * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.